Фотограф ярлы һинд гаиләсе балалары Җир шарының үз күчәре тирәсендә әйләнү принцибын аңлаган мизгелне эләктереп алган. «Аларның елмаюы белемгә шатлануны чагылдыра. Мәгарифнең чын мәгънәсе менә шушы инде» ди. ул.